Skip to content

Elnökségi ülés

Tisztelt Egyesületi Tagok!

2024.05.30.-a 08:00 órára ezúton összehívom az Alternatív Közlekedést Fejlesztő Közhasznú Egyesület Közgyűlését.
Helyszín: Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem Tér 1. – IS 201 tárgyaló

Az ülés témájának megjelölése: Egyesületi belépési kérelmek elbírálása, HUMDA zöld mobilitás pályázattal kapcsolatos tevékenységek, gépjárműhasználat 

Napirendi pontok:

 • Levezető elnök, Jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása. Határozathozatal.
 • Az Alternatív Közlekedést Fejlesztő Közhasznú Egyesület 2023. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, elfogadása. Határozathozatal.
 • További célkitűzések az Egyesületben 2024. évre vonatkozólag.
 • Cégautó használati szabályzat ismertetése
 • Egyéb felmerülő kérdések, egyeztetések

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja, helyszíne:
2024.05.30.-a 08:30, Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem Tér 1. – IS 201 tárgyaló

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Megjelenésetekre feltétlenül számítok!

Üdvözlettel:
Dr. Szauter Ferenc, elnök

Határozatok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Szolgáltatások és célok

 1. Az egyesület célja a műszaki felsőoktatásban részt vevő hallgatók elméleti szakmai ismereteinek gyakorlati tapasztalatokkal való bővítése hazai és nemzetközi nonprofit tudományos projektekbe és hallgatói versenyekbe való bevonásuk által, és ezáltal szakmai felkészültségük, munkaerő piaci helyzetük és a műszaki felsőoktatás színvonalának javítása.
 2. Az egyesület kiemelt célja, hogy a Széchenyi István Egyetem SZEnergy és más hallgatói projektek keretében támogassa a projektben részt vevő hallgatóknak a világméretű hallgatói versenyeken való részvételt, és e célból az egyetemmel együttműködjön egy kreatív szakmai műhely kialakításában. Ezen túlmenően az egyesület céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:
  • elősegíti és támogatja célcsoportja tagjainak kari, felsőoktatási intézményi, hazai, európai közösségi és nemzetközi tudományos versenyeken való részvételét;
  • tudományos versenyeket maga is szervez;
  • céltevékenysége körében kari, felsőoktatási intézményi, hazai, európai közösségi és nemzetközi tudományos rendezvényeket, konferenciákat, versenyeket szervez;
  • célcsoportja segítésére különböző írásos, internetes és elektronikus kiadványokat ad ki;
  • részt vesz célcsoportja szakmai és tudományos nevelésében, elhelyezkedésének, foglalkoztatásának elősegítésében;
  • tevékenységi körében tanulmányi és tudományos ösztöndíjakat biztosít;
  • díjakat, elismeréseket alapít és ítél oda;
  • tevékenysége során adatokat gyűjt, adatbázisokat hoz létre;
  • kapcsolatokat alakít ki, és ápol, valamint együttműködik más hasonló célú civil szervezetekkel, felsőoktatási és tudományos intézményekkel, állami szervekkel, természetes és jogi személyekkel;
  • céltevékenysége során elősegíti a műszaki felsőoktatás euroatlanti integrációs folyamatának előrehaladását.
 3. A 2. pontban leírt tevékenységek végzése során az Egyesület folyamatosan egyeztet a Közúti és Vasúti Járművek Tanszékkel.
 4. Vállalkozási tevékenységet folytathat, vagy vállalkozásban részt vehet alapvető közhasznú céljai és feladatai minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása érdekében, vagyis a vállalkozási tevékenység eredményét visszaforgatja alapcéljaira a nonprofit működés alapelvei szerint.
 5. Az Egyesület által végzett vállalkozási tevékenységek:
  • 71.12’08: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
  • 71.20’08: Műszaki vizsgálat, elemzés
  • 72.19’08: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
  • 73.11’08: Reklámügynöki tevékenység
  • 73.12’08: Médiareklám
  • 73.20’08: Piac-, közvélemény-kutatás
  • 85.60’08: Oktatást kiegészítő tevékenység
  • 94.12’08: Szakmai érdekképviselet
 6. Tagjain kívül közhasznú szolgáltatásaiból, tevékenysége eredményeiből mások is részesülnek a szolgáltatások fajtái szerint az elnökség által esetenként meghatározott módon.
hu_HUMagyar